Policy vid ledighet Varbergs kommun

Vi vill påminna om Varbergs kommuns policy vad gäller ledigheter.

”Elev har skolplikt och rätt till utbildning. Det är därför viktigt att denne deltar i all skolundervisning. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete. Därför rekommenderar Varbergs kommun utifrån elevens rätt till utbildning att all ledighet för elev endast tas på tider när skolans har lov.”

Rektor eller en av denne utsedd kan bevilja ledighet för enskilda angelägenheter. Dock ska ett beslut som detta tas på en samlad bedömning av elevens situation i kombination med hur angelägen ledigheten är för eleven.

Mer information finns till höger, under dokument, ”Policy för elevs ledighet Varbergs Kommun”.

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Väröbackaskolans skolråd

Onsdagen den 10 oktober kl 17.30 är det dags för läsårets första skolråd (tidigare kallat föräldraråd). Inbjudan med dagordning finner du här

Publicerat i Uncategorized

Åk 9, gymnasieinformation

Det finns nu uppdaterad information inför årets gymnasieval. Du hittar informationen här samt under fliken Syv.

Publicerat i Uncategorized

Fördjupning/läxhjälp för åk 7-9

Som elev på Väröbackaskolan har du möjlighet till läxhjälp/fördjupning vid följande tillfällen:

Måndag kl 14:45-15:15, lärare enligt roterande schema

Onsdag kl 07:30-8:00, lärare Andreas Kuhn NO/Ma, Emma Lyckberg SO/Slöjd

Torsdag kl 07:30-8:00, lärare Andreas Kuhn NO/Ma, Emma Lyckberg SO/Slöjd

Fredag kl 07:30-8:00, lärare Emelie Duggal, Bild, SO

Publicerat i Uncategorized

Anmäl ditt barn till höstens simskola

Nu är anmälan till höstens simskola i Veddige simhall öppen. Anmäl ditt barn senast den 21 oktober.

Fram tills att den nya bad- och simanläggningen är klar sker all simundervisning under höst och vår i Veddige simhall. (Sommarundervisning sker på Simstadion.)

Alla barn som är födda 2012 eller tidigare är välkomna att anmäla sig.

– Vi är medvetna om att det blir längre att åka för de vårdnadshavare som bor i de södra delarna av kommunen. Därför har vi försökt att förlägga fler lektioner på kvällar och helger, säger Sara Lindblom, simskoleansvarig.

Höstterminen pågår vecka 43 2018 till vecka 5 2019.

Mer information om förkunskapsnivåer, priser och anmälan finns på www.varberg.se.

https://www.varberg.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/simskola.4.12d3b98d13f7ba71e5a311.html

Publicerat i Uncategorized

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Nu har det gått några veckor in på det nya läsåret. Vi alla på skolan tycker det är så härligt att möta alla er elever och känna pulsen och rytmen igen.

På skolan har det skett lite förändringar som alltid under sommaren. Målade väggar, uppfräschning och storstäd samt flytt av skolbibliotek och elevcafé.

En del av de mail och telefonsamtal som kommer in, handlar om klasskamrater och klassindelningar.  De tankar som vi vill förmedla till er alla är att i många fall så ändras barnens umgängeskrets under sommaren eller under året. Barn som varit bästisar börjar kanske bråka och som leder till att man hittar nya vänner på skolan. I många fall träffar man någon som man aldrig tidigare talat med och som man inser man har mer gemensamt med och nya vänskapsband knyts. Man lär sig för livet och det är något som vi på skolan ser som en otrolig fördel och viktigt.

Vi har även fått en del frågor gällande schemat och att det inte stämt. De schema som lades tidigare i våras stämde inte med skolskjutsarna, och det medförde att det behövde korrigeras omgående så att samtliga elever kunde ta sig från skolan utifrån gällande tidsramar. Schemaläggning är stort pussel och det uppstod ett skarpt läge vid skolstart. Vi mötte även svårigheter då timplanen ändrats från Skolverket och blivit indelad (återigen) enligt låg, mellan samt högstadiet. Fler timmar har lagts till i svenska, matematik samt slöjd och det har gjort att det varit svårt att få in allt i de lokaler vi har. Detta gäller inte bara oss utan det gäller hela Sverige och alla grundskolor. Vi har försökt få till det så bra vi bara kan och vi hoppas att ni har förståelse över den uppkomna situation som vi hamnade i. En länk till samtliga scheman finns på vår hemsida och all information som går ut till er vårdnadshavare finner ni även på hemsidan.

Med detta sagt så ser vi verkligen fram emot ett nytt år tillsammans med er alla, elever samt vårdnadshavare och vi hoppas på ett fint samarbete och förtroende.

Vi vill även välkomna er på årets första föräldramöte Tisdag den 25 september kl 17.30

Med önskan om en underbar helg och ett fint år tillsammans.

Vänligen rektor Camilla Ekman med personal

Publicerat i Uncategorized

Nytt schema fr.o.m. v 35

Från och med måndag har vi nytt schema.

För att hitta de tider/klassrum som gäller se http://www.skola24.se/Schemavisare/Schema/varberg.skola24.se/Väröbackaskolan.

Publicerat i Uncategorized